Selasa, 5 Julai 2011

SOALAN NOVEL RAMALAN PERCUBAAN SPM KE---?


Novel
[ 15 markah ]
Jawab soalan-soalan di bawah ini berdasarkan novel-novel berikut :
(i)                 Melunas Rindu karya Hartini Hamzah
(ii)               Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid Hamzah


(a)Konflik merupakan perkara yang menarik dalam sesebuah novel . Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan dua unsur konflik yang dikemukakan oleh pengarang dalam karyanya?[7 markah]
 (b)Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, bincangkan kepincangan masyarakat yang dipaparkan oleh pengarang dengan memberikan satu contoh yang terdapat dalam setiap novel.[8 markah]
           

(a)Watak utama berhadapan dengan pelbagai masalah dan rintangan.Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, huraikan dua masalah dan cara watak utama   menyelesaikan masalah tersebut.[7 markah]
(b)Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan dua latar tempat yang terdapat dalam setiap novel.[8 markah]          


(a)Peranan watak sampingan amat penting untuk memastikan jalan cerita sesebuah novel dapat berkembang dengan baik.Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan dua bukti watak sampingan dapat mengembangkan cerita.[7 markah]
 (b)Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu contoh penggunaan teknik saspens yang digunakan oleh pengarang dalam setiap novel.[8 markah]


(a)Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam novel tersebut.[7 markah]   
(b) Pilih dua buah novel yang anda pelajari. Nyatakan satu watak wanita yang terdapat dalam novel pilihan anda dan huraikan perwatakannya.[8 markah]


(
(a)Huraikan dua latar masa yang terdapat dalam sebuah novel pilihan anda?[7 markah]
(b)Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang memaparkan persoalan kasih sayang dalam setiap novel.[8 markah]

Tiada ulasan:

Catat Ulasan