Jumaat, 30 September 2011

Antara soalan novel yang disoal dalam K2 Percubaan SPM 2011 sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia.

Skor,Berita Harian
a) Tema salah sebuah novel
b) Perwatakan watak utama dalam dua novel 
SBP
(a) Huraikan dua teknik plot yang digunakan oleh pengarang berdasarkan novel yang anda pelajari.
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari huraikan satu perwatakan watak utama yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari.   
Kedah
(a) Dua peristiwa yang menyayat hati dalam satu novel
(b) Latar masyarakat dalam dua novel
Terengganu
(a) Huraikan dua persoalan dalam sebuah novel.
(b) Berdasarkan dua buah novel, jelaskan satu nilai murni yang terdapat dalam setiap novel. 
Johor
(a) Huraikan tema novel.
(b) Perbandingan - satu latar masyarakat dalam setiap novel.
Kuala Lumpur
(a) Nyatakan dan huraikan tema novel.
(b) Huraikan tiga peristiwa yang memperlihatkan latar masyarakat yang prihatian terhadap masalah orang lain. 
Selangor
(a) Huraikan dua peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang.
(b) Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam dua novel.

Antara soalan komsas yang disoal dalam K2 Percubaan SPM 2011 sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia.

1) Pungut Alias
2) Hikayat Langlang Buana(4x)
3) Harga Remaja(2x)
4) Tiang Cengal Dinding Sayung (Trg)(3x)
5) Pelayaran Yang Penuh Peristiwa (Trg)(2x)
6) Dirgahayu Bahasaku (Trg)(2x)
7) Israk
8) Ibu dan Ceper(2x)
9) Kecek
10) Dua Geliga Hikmat
11) Adat Sezaman
12) Di perpustakaan
13) Memori Seorang Tua
14) Hikayat Opu Daeng Menambun
15) Pantun Lapan Kerat

Antara soalan karangan yang disoal dalam K1 Percubaan SPM 2011 sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia.

Karangan Bahagian B
Karangan no.1:Individu/diri
1) Cara-cara hargai jasa guru.
2) Usaha-usaha menjadi remaja berwawasan.
3) Usaha yang perlu anda lakukan untuk menjadikan membaca sebagai amalan hidup.
5) Huraikan persediaan-persediaan yang perlu dilakukan oleh remaja untuk mereaslisasikan cabaran pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.


Karangan no.2: Keluarga
1) Amalan masyarakat penyayang.
2) Langkah menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak.
3) Kepentingan kebersihan – peranan ibu bapa.
4) Langkah-langkah setiap ahli keluarga dalam menghadapi tekanan atau stres.
5) Kegawatan ekonomi  -  peranan ibu bapa mendidik anak-anak menjadi pengguna bijak.

Antara soalan karangan yang disoal dalam K1 Percubaan SPM 2011 sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia.

Karangan Bahagian A
1) Kepentingan amalan menabung.
2) Kebaikan hidup berjiran.
3) Faedah-faedah melancong.
4) Faedah menggunakan sistem pengangkutan awam.
5) Usaha-usaha menggalakkan pelancongan.
6) Kebaikan membeli barangan tempatan.
7) Majlis rumah terbuka : faedah-faedahnya.
8) Ciri-ciri murid cemerlang.
9) Keselamatan jalan raya.

Selasa, 5 Julai 2011

SOALAN NOVEL RAMALAN PERCUBAAN SPM KE---?


Novel
[ 15 markah ]
Jawab soalan-soalan di bawah ini berdasarkan novel-novel berikut :
(i)                 Melunas Rindu karya Hartini Hamzah
(ii)               Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid Hamzah


(a)Konflik merupakan perkara yang menarik dalam sesebuah novel . Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan dua unsur konflik yang dikemukakan oleh pengarang dalam karyanya?[7 markah]
 (b)Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, bincangkan kepincangan masyarakat yang dipaparkan oleh pengarang dengan memberikan satu contoh yang terdapat dalam setiap novel.[8 markah]
           

(a)Watak utama berhadapan dengan pelbagai masalah dan rintangan.Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, huraikan dua masalah dan cara watak utama   menyelesaikan masalah tersebut.[7 markah]
(b)Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan dua latar tempat yang terdapat dalam setiap novel.[8 markah]          


(a)Peranan watak sampingan amat penting untuk memastikan jalan cerita sesebuah novel dapat berkembang dengan baik.Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan dua bukti watak sampingan dapat mengembangkan cerita.[7 markah]
 (b)Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu contoh penggunaan teknik saspens yang digunakan oleh pengarang dalam setiap novel.[8 markah]


(a)Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam novel tersebut.[7 markah]   
(b) Pilih dua buah novel yang anda pelajari. Nyatakan satu watak wanita yang terdapat dalam novel pilihan anda dan huraikan perwatakannya.[8 markah]


(
(a)Huraikan dua latar masa yang terdapat dalam sebuah novel pilihan anda?[7 markah]
(b)Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang memaparkan persoalan kasih sayang dalam setiap novel.[8 markah]

Ahad, 5 Jun 2011

Jangan ulang kesalahan yang sama.


Antara kesalahan murid  tingkatan 4 ketika menulis karangan bagi kertas 1 BM Peperiksaan Penggal Pertama 2011.
(1) di kalangan[x] dalam kalangan[/]
(2) Ini boleh menyebabkan[x] Hal ini boleh menyebabkan [/]
(3) memperdulikan[x] mempedulikan[/]
(4) Ini adalah kerana[x] Hal ini dikatakan demikian kerana[/]
(5) vandelisme[x] vandalisme
(6) di dalam kesusahan[x] dalam kesusahan[/](di dalam: membawa konsep ruang) (dalam: membawa konsep abstrak)
(7) Yang kedua ialah…[x] Langkah yang kedua ialah…[/]
(8) Justeru itu, kita haruslah…[x] Selain itu, kita haruslah…[/] (justeru: bertugas sebagai kata hubung dan bukan penanda wacana)
(9) menyanyangi[x] menyayangi
(10) Kebanyakkan[x] kebanyakan[/] (imbuhan ke…an + kata dasar banyak : kebanyakan)
(11) Disamping itu,[x] Di samping itu,[/]
(12) Antara langkah-langkah[x] Antara langkah[/]
(13) ibubapa[x] ibu bapa[/]
(14) menkurangkan[x] mengurangkan[/] (Guna rumus PTKS )
(15) dari keluarga[x] daripada keluarga[/]
(16) bergumpul[x] berkumpul[/]

Selasa, 10 Mei 2011

Istilah 'Perlantikan' dan 'Perlaksanaan' Tidak Gramatis

Berdasarkan sesi soal jawab saya dengan Prof. Dr Awang Sariyan berkaitan istilah 'perlantikan' dan 'perlaksanaan'.

Salam Prof.
Adakah istilah 'perlantikan' dan 'perlaksanaan' dapat digunakan dalam Bahasa Melayu?

Waalaikumsalam.
  • "Pelantikan" (terbit daripada "melantik") dan 'Pelaksanaan" (terbit daripada "melaksanakan").
  • Boleh baca buku saya "Tuntunan Bahasa" terbitan Pearson.
  • Ada kaitan antara 'me' dengan 'pe', 'mem' dengan 'pem', 'men' dengan 'pen', 'meng' dengan 'peng' dan 'menge' dengan 'penge'.
  • membeli - pembelian; menjual - penjualan; mengambil -pengambilan; mengebom - pengeboman. Oleh itu, 'melantik' menjadi 'pelantikan' dan 'melaksanakan' menjadi 'pelaksanaan'.
Dalam Kamus Dewan, ada kedua-duanya; ikut yang betul sahaja. Tambahan lagi, makna 'perlaksanaan' sebagai hasil pelaksanaan apakah maknanya?
"Pelaksanaan" ialah proses melaksanakan; mustahil hasilnya 'perlaksanaan'. Hasil pelaksanaan boleh jadi 'kejayaan', 'kemajuan', 'perubahan', 'peningkatan' dll.